Main Photo
Informacje o zmarłym
Hanna Ewa Stańska (ur. 1 stycznia 1935 w Łodzi, zm. 26 lipca 2017 tamże) – polska artystka plastyk, wśród wielu dziedzin uprawiała grafikę użytkową (m.in. plakat i druki bibliofilskie), ze szczególną pasją opracowywała całościowo książki. Bardzo ważne miejsce w jej działaniach twórczych zajmowały ekslibrisy i to w ekslibrisach najpełniej przejawiał się jej talent.

Urodziła się 1 stycznia 1935 r. w Łodzi. Maturę uzyskała w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi. Studia ukończyła w 1960 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie, od 1996 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) w pracowni prof. Stanisława Byrskiego.

Od 1961 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Oddziale Łódzkim, brała udział w wystawach okręgowych. W 1974 r. otrzymała medal ZPAP za pracę graficzną.

Zmarła 26 lipca 2017 r. w Łodzi. Pochowana została 2 sierpnia 2017 r. na cmentarzu na Dołach w Łodzi.

źródło: wikipedia